Archive for سپتامبر 2015

یک جای تازه برای منتشر کردن نوشته ها

سپتامبر 8, 2015

برای انتشار داستانهای کوتاهی که می نویسم یک صفحه فیس بوک باز کرده ام . این هم آدرسش.

داستانها را میخوانم و نسخه صوتی اش را هم روی صفحه منتشر میکنم.  قرار گذاشته ام هر  هفته شنبه ها صفحه را با داستانی جدید به روز کنم. چند و چون ضفحه هم در قسمت «درباره» (about) توضیح داده شده است.

صفحه را نگاه کنید واگر دوست داشتید داستانها را بخوانید یا بشنوید.

Advertisements